Killarney Druid

Grove of Anú

Wat is Infinite Possibilities?

De training Infinite Possibilities – Oneindige Mogelijkheden – is een programma dat zich richt op mensen die op een kruispunt in hun leven staan, maar nog een aantal aandachtspunten hebben op het gebied van geluk, liefde, gezondheid, het doel van het leven, relaties of carrière. De training geeft antwoord op vragen als:

  • kan ik het leven van mijn dromen waarmaken
  • wat wil ik het allerliefst
  • welke weg moet ik bewandelen en hoe begin ik
  • hoe los ik mijn probleem op
  • sta ik er alleen voor

Tijdens de workshop leer je hoe je een positieve draai aan je leven kunt geven door de kracht van je gedachten, emoties, overtuigingen en daden te gebruiken. Door deze allemaal in dezelfde richting te sturen maak je een eind aan belemmeringen en zelf-sabotage. Hiermee open je de weg naar de oneindige mogelijkheden die het leven altijd al voor je in petto had.

Je leert:

  • Bewust en in het nu te leven
  • Belemmerende overtuigingen te ontdekken en op te ruimen
  • Succesvol te leven denken, voelen en doen op elkaar af te stemmen.

Waar is de training op gebaseerd

Mike Dooley Het programma is ontwikkeld op basis van het boek “Infinite Possibilities, The Art of Living Your Dreams”. De schrijver – Mike Dooley – heeft deze training de afgelopen 12 jaar aan duizenden mensen gegeven. Hij is onder meer beroemd door de spirituele film “The Secret” waarin hij een van de leraren is. Alle gecertificeerde Infinite Possibilities trainers zijn door Mike persoonlijk opgeleid om het programma door te geven. Zij hebben toegang tot alle benodigde materialen en kennis. In de meeste gevallen zijn het ervaringsdeskundigen op het gebied van de meest essentiële vragen van het leven.

Infinite Possibilities trainers geloven dat iedereen bijzonder is, dat ieder leven betekenis heeft en dat wij hier allemaal zijn om te leren dat dromen werkelijk uitkomen. We geloven ook dat onze “gedachten dingen worden” en dat de kracht van onze verbeelding een geschenk is dat liefde, gezondheid, overvloed en geluk in ons leven brengt.